Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

Дистанционното обучение се провежда от всички педагогически специалисти в училището, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на нашите ученици и с безрезервната подкрепа на родителите.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!