Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

В ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново отбелязаха "Денят на розавата фланелка" като всеки клас изработи розова фланелка с послания  "Не на тормоза" и табло, които бяха поставени на видно място.