Представление на учениците от ОбУ "Христо Ботев', с. Долно Дряново в с. Крушево и с. Крибул

Представление на учениците от ОбУ "Христо Ботев', с. Долно Дряново в с. Крушево и с. Крибул

Представление на учениците от ОбУ "Христо Ботев', с. Долно Дряново в с. Крушево и с. Крибул

По случай наближаващия празник 24 май – Ден на българската просвета и култура, ръководството и учениците от ОбУ „Христо Ботев”, с. Долно Дряново направиха изненада в с. Крибул и с. Крушево, като представиха част от програмата, която ще изнасят в училище, тъй като не всеки от родителите  има възможност да присъства на тържеството. Благодарим на ръководството, което прие нашата идея много радушно и ни оказа съдействие, за да я осъществим. Надяваме се това да стане традиция и за други празници.