17.11.2019 г. - Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия