СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с удължаване срока на обществената поръчка Ви уведомяваме, че отварянето на офертите ще бъде на 11.06.2018г. (понеделник) от 11:30 часа