Графици

Графици

Уважаеми ученици,
Представяме ви график на дистанционно обучение в платформата на електронен дневник "школо".
Графикът на обучението се осъществява ежедневно от понеделник до петък, в периода от 16.03.2020 г до 29.03.2020 г.или до второ нареждане, съгласно седмичното разписание за втория учебен срок.
Часовете по музика, ФВС, изобразително изкуство и технологии и предприемачество няма да се провеждат в платформата, ще са свободно време за учениците.